Инженеринг, строителство и управление на проекти

Инженеринг, строителство и управление на проекти

Инженеринг, строителство и управление на проекти

Ние проектираме и изграждаме:

 • жилищни, търговски и офис сгради;
 • болници;
 • фабрики и специализирани съоръжения;
 • електроцентрали.

Изпълняваме целия процес на строителство:

 • закупуване или договаряне на терен;
 • пълно проучване и работно проектиране;
 • изграждане на сградата/съоръжението;

Горните дейности включват и издаване на всички разрешителни, изисквани по закон, включително разрешение за ползване (акт 16).

Удостоверения

"Неджин Груп" притежава удостоверения от Камарата на строителите за строежи от:

 • високото строителство;
 • транспортната инфраструктура;
 • енергийната инфрастуктура;
 • благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;
 • отделни видове строително-ремонтни дейности.

Качество и сигурност

Строителните материали с които работим са от най-висок клас, като през целия процес на работа се следи стриктно качеството на строителството и сигурността на структурата.

1991-2022 © Неджин Груп. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка от М6 Солюшънс.