Отопление, вентилация и климатизация

Отопление, вентилация и климатизация

Климатизация, вентилация и отопление

Проектирането по поръчка на възложителя е нашият стандарт

Неджин Груп създава климатични, вентилационни и отоплителни съоръжения – от София до Лондон, за да отговори на конкретни проектни изисквания, решавайки по най-добрия начин въпросите на енергийната ефективност, иновацията, качеството, функционирането и стойността. Продуктите на Неджин Груп включват:

 • геотермални термопомпи и водоохлаждаеми термопомпи тип вода-въздух;
 • климатични агрегати и климатични камери за търговски цели с въздушно/водно охлаждане;
 • покривни климатични централи (ROOFTOP);
 • сплит системи и VRV;
 • вентилаторни конвектори (фенкойли);
 • агрегати за обработка на въздуха, терминални системи с променлив въздушен обем (VAV);
 • климатични системи с прецизнo поддържане параметрите на въздуха (close control);
 • водоохлаждащи агрегати и термопомпи – с въздушно/водно охлаждане или абсорбционни;
 • агрегати за енергийно регенериране (оползотворяване).

Неджин Груп разполага със собствен завод за производство на:

 • климатични камери;
 • вентилационии боксове;
 • рекуперативни климатични блокове;
 • въздуховоди;
 • стоманeни и алуминиeви продукти;
 • метални детайли;
 • изделия от неръждаема стомана.

Фирмата е място за работа на високо талантливи хора - технически персонал и служители, поставили си за цел да предоставят най-добрите инженерни решения, продукти и услуги в промишлеността.

Иновацията и техническите знания гарантират нашия успех

Нашият екипен подход към проектирането и производството на всички продукти на Неджин Груп ни позволява да разглеждаме бързо и ефективно въпроси, свързани с техните експлоатационни качества или със запитвания от страна на потребителите.

Всеки член на екипа е подготвен да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира, че Вашата поръчка получава вниманието, което заслужава. Ние разполагаме с лаборатория, използвана от нашите групи за гарантиране на качеството и на официално одобрените (сертифицираните) технически данни на продуктите.

Гъвкавост при проектирането на системата и личен опит в инженеринговата дейност

Неджин Груп е водеща фирма, която осигурява проектиране по поръчка на възложителя на енергоспестяващи отоплителни, вентилационни и климатични системи.

Ние предлагаме продукти въз основа на нуждите на нашите клиенти, като им даваме възможност да оценят икономическата изгода, реализирана с използване на съоръженията на Неджин Груп в сравнение с други алтернативни системи.

Нашата мисия е да се убедим, че всеки продукт, който изграждаме, се доставя навреме и съответства на всички потребности на вашия проект.

Нашите стъпки към постигане на високо качество се ръководят от убеждението ни да следваме политика на цялостно управление на качеството.

Ние се стремим към реализиране на процеси с нулеви дефекти чрез непрекъснато наблюдение нивото на качеството и съответното променяне на процесите/системите.

Ние предлагаме силна помощ на място, като бързо откликваме на нужди, свързани с предоставянето на чертежи и друга информация за продуктите.

1991-2021 © Неджин Груп. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка от М6 Солюшънс.