Careers

HR Contact Details

Call us at:
+359 878 443828

Contact us at:
+359 878 445731

Visit us at:
5 "Tziklama" Str.
1532 Kazichane
Sofia District
Bulgaria

Open Positions

On this page you can find information about open positions at Nedjin Group. That includes the type of work, the tasks related to it, renumeration, application criteria and etc.

Главен счетоводител

Основни задължения:

- Осъществява цялостната финансово-счетоводна дейност на фирмата, предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях;

1991-2022 © Nedjin Group. All rights reserved.
Web design and development by M6 Solutions.